Вести

 • What are the classification of fabrics?

  Која е класификацијата на ткаенините?

  Која е класификацијата на ткаенините? Таканаречената ткаенина се однесува на лимските предмети изработени од текстилни влакна. Општите ткаенини може да се класифицираат според нивната употреба и методите на производство. Според намената на ѓ ...
  Прочитај повеќе
 • What is textile science?

  Што е наука за текстил?

  Што е наука за текстил? Како техничка наука, текстилот ги проучува механичките (физички, механички) и хемиски методи кои се користат при составување и обработка на влакна. Луѓе да живеат, првиот да јаде, вториот да се облекува. Од антички ...
  Прочитај повеќе
 • What kinds of fabrics are used for furniture?

  Кои видови ткаенини се користат за мебел?

  Кои видови ткаенини се користат за мебел? Според различните ткаенини, тапациран мебел може да се подели на кожа, вештачка кожа, ткаенина итн. Ткаенината од кожен тапациран мебел е животинска ...
  Прочитај повеќе